Hälsa, Miljö och Säkerhet

Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det innebär att regelbundet undersöka och bedöma de arbetsmiljörisker som kan finnas i verksamheten, samt vidta åtgärder för att undanröja eller minska riskerna för ohälsa. I det förebyggande arbetsmiljöarbetet ingår också att kontrollera att vidtagna åtgärder fått avsedd effekt. Alla medarbetare ska komma hem tryggt efter arbetets slut. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller på annat sätt fara illa på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöarbetet är en förutsättning för bedriva verksamhet och TGA bistår medlemsföretagen i sitt skyddsarbete med kvalificerad rådgivning inom hälsa, miljö och säkerhet.

TGA samarbetar med de fackliga parterna på våra kollektivavtal i arbetsmiljöfrågor. Prevent som är en ideell organisation och som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK verkar också genom att förmedla kunskap inom området för att understödja arbetsmiljöarbetet i företagen.

Camilla Backlund

Arbetsmiljöexpert Kontakta mig
Ansvar: Hälsa, miljö och säkerhet Fotograf: Juliana Fälldin