MALLAR LOKALA AVTAL OM KORTTIDSARBETE

Mall lokalt avtal korttidsarbete – Tjm/Arbetsled

Hämta fil

Mall lokalt avtal korttidsarbete – Lageravtalet

Hämta fil

Anvisningar lokal ök om korttidsarbete/korttidspermittering – Tjänstemanna och Arbetsledaravtal

Hämta fil

Korttidsarbete – frågor och svar

Hämta fil