<- Alla artiklar
2 juni 2022

Jacob Wallenberg ny ordförande för Svenskt Näringsliv

”Ett starkt Sverige kräver ett starkt näringsliv”

Jacob Wallenberg valdes till ny ordförande för Svenskt Näringsliv vid ordinarie stämman. Vid det efterföljande Framtidsmötet beskrev han ett antal prioriteringar framöver.

Läs vidare (Svenskt Näringslivs hemsida)