Ordinarie ledamöter

Tomas Torstensson, vd TGA
Åsa Pantzar
Elektroskandia Sverige AB
Anders Koppel
Solar Sverige AB
Anders Nordlöw
Elektroskandia Sverige AB

Suppleanter

Monica Gävner
 
Rexel Sverige AB
Lisa Pira
  Solar Sverige AB
Therese Kindberg
  Elektroskandia Sverige AB

 

Representation i svenskt näringsliv 

stämombud

Vakant
 
ordinarie ledamot
Tomas Torstensson
  suppleant

 

Förhandlingsdelegationen

Åsa Pantzar Elektroskandia Sverige AB
Monica Gävner, ordf.
Rexel Sverige AB
Lisa Pira
Solar Sverige AB
Tomas Torstensson TGA