Mallar lokala avtal om korttidsarbete

 

Mall lokalt avtal korttidsarbete - Tjm/Arbetsled

 

Mall lokalt avtal korttidsarbete - Lageravtalet

 

Anvisningar lokal ök om korttidsarbete/korttidspermittering - Tjänstemanna och Arbetsledaravtal

 

Korttidsarbete - frågor och svar