TGA

TeknikGrossisternas Arbetsgivareförening

Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv och har kanslisamverkan med
EnergiFöretagens Arbetsgivareförening samt EFA AB.

POSTADRESS:
Box 55915
102 16  Stockholm

Tfn: 08 - 762 78 90

BESÖKSADRESS:
Storgatan 19